Dziękujemy za zainteresowanie ofertą, nasze usługi dla firm obejmują między innymi:

Sprzątanie

Pranie

Obsługa placów składowych / magazynowych

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), Amar Sp. z o.o. z siedzibą w Pszowie, informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją nr GL.RZT.70.20.2021 z dnia 06 kwietnia 2021 r., Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na terenie gminy Pszów obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od 05 maja 2021r. do dnia 05 maja 2024 r.

WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ DLA WSZYSTKICH GRUP TARYFOWYCH w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf

Lp. Wyszczególnienie cen i stawek opłat Jednostka miary Ceny i stawki opłat
Netto Brutto
1. Cena za m3 dostarczonej wody na podstawie odczytów wodomierzy zł/m-c 5,36 5,79

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ABONAMENTOWEJ ZA PUNKT POBORU WODY w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryf

Lp. Grupa taryfowa Jednostka miary Ceny i stawki opłat
Netto Brutto
1. – małe zapotrzebowanie na wodę tj. zapotrzebowanie mniejsze lub równe 3,5 m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 25 i mniejszym, zł/m-c 9,73 10,51
2. – średnie zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 3,5m3 /h nie większe niż 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza od ø 32 do ø 40 zł/m-c 55,24 59,66
3. – duże zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 50 i większym. zł/m-c 136,61 147,54

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ DLA WSZYSTKICH GRUP TARYFOWYCH w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf

Lp. Wyszczególnienie cen i stawek opłat Jednostka miary Ceny i stawki opłat
Netto Brutto
1. Cena za m3 dostarczonej wody na podstawie odczytów wodomierzy zł/m-c 5,43 5,86

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ABONAMENTOWEJ ZA PUNKT POBORU WODY w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryf

Lp. Grupa taryfowa Jednostka miary Ceny i stawki opłat
Netto Brutto
1. – małe zapotrzebowanie na wodę tj. zapotrzebowanie mniejsze lub równe 3,5 m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 25 i mniejszym, zł/m-c 9,84 10,61
2. – średnie zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 3,5m3 /h nie większe niż 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza od ø 32 do ø 40 zł/m-c 56,77 61,31
3. – duże zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 50 i większym. zł/m-c 140,68 151,93

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

WYSOKOŚĆ CEN ZA DOSTARCZONĄ WODĘ DLA WSZYSTKICH GRUP TARYFOWYCH w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf

Lp. Wyszczególnienie cen i stawek opłat Jednostka miary Ceny i stawki opłat
Netto Brutto
1. Cena za m3 dostarczonej wody na podstawie odczytów wodomierzy zł/m-c 5,48 5,92

WYSOKOŚĆ STAWEK OPŁATY ABONAMENTOWEJ ZA PUNKT POBORU WODY w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryf

Lp. Grupa taryfowa Jednostka miary Ceny i stawki opłat
Netto Brutto
1. – małe zapotrzebowanie na wodę tj. zapotrzebowanie mniejsze lub równe 3,5 m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 25 i mniejszym, zł/m-c 9,94 10,74
2. – średnie zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 3,5m3 /h nie większe niż 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza od ø 32 do ø 40 zł/m-c 58,35 63,02
3. – duże zapotrzebowanie na wodę, tj. zapotrzebowanie powyżej 10m3 /h, co odpowiada wielkości wodomierza ø 50 i większym. zł/m-c 144,88 156,47

*ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 8%

44-370 Pszów, ul. Ks. Pawła Skwary 29

AMAR Sp. z o.o.
TEL: 32 455 88 96 amar@amar.biz.pl
KRS: 0000152193, NIP: 6470523827, REGON: 272139230