"AMAR" Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Skwary 29
44-370 Pszów

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000152193, wysokość Kapitału Zakładowego, całkowicie wpłaconego 150 000,00 zł

NIP 647-05-23-827, REGON 272139230

tel.: 32 455 88 96
e-mail: amar@amar.biz.pl

 

 


mapa